‘Seventy Years Of Struggle And Achievement’: Lansio Llyfr

Mae Seventy Years Of Struggle And Achievement: Life Stories Of Ethnic Minority Women Living In Wales, sydd wedi cael ei olygu ar y cyd gan yr Athro Meena Uphadaya, yn cael ei gyhoeddi ym mis Hydref, ac mae ar gael nawr i’w archebu ymlaen llaw.

Mae’n adrodd hanesion bywyd deugain o fenywod o Gefndir Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol a gyrhaeddodd rownd derfynol neu a enillodd wobr Cyflawniad Menywod o Leiafrifoedd Ethnig (2011-2019).