‘Astudiaeth yn amlygu sut gall annog adfywiad naturiol coedwigoedd liniaru ar effeithiau newid hinsawdd’

Y newyddion diweddaraf oddi wrth Prifysgol Aberystywth:

‘Dylid ystyried caniatáu i goedwigoedd dyfu’n ôl yn naturiol ochr yn ochr â mesurau eraill fel plannu coed ar raddfa eang fel dull critigiol yn seiliedig ar natur i liniaru newid hinsawdd, yn ôl astudiaeth newydd o bwys sy’n mapio cyfraddau cronni carbon drwy aildyfiant coedwigoedd ledled y byd.

https://www.aber.ac.uk/

Darllenwch fwy yma