Gweithdy Oruchwylwyr YGGCC

Dyma wahodd goruchwylwyr PhD ac ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa sy'n goruchwylio myfyrwyr YGGCC i gymryd rhan yn y gweithdy blynyddol cyntaf ar-lein i oruchwylwyr YGGCC.

Prif amcanion y gweithdy yw:

Mae'r gweminar un-awr hon yn cyflwyno'r cyfranogwyr i rôl mentoriaeth academaidd trwy archwilio'r cwestiwn 'Beth sy'n gwneud mentor dda?'. Trwy drafodaethau diddorol a sesiwn holi ac ateb, a gyflwynir gan fentoriaid profiadol, bydd mynychwyr yn cael eu cyflwyno i nodweddion mentor da ac yn der... Read More

YCG Gweminar: ‘Inclusive Collaborative Research’

Bydd y sesiwn yn trafod sut all ymchwilwyr gynnwys arferion cynhwysol yn eu hymchwil eu hunain a’r rhwystrau posibl y gall ymchwilwyr eu hwynebu wrth gysylltu â chymunedau y tu hwnt i’r byd academaidd, ac ymwneud â nhw. Gwahoddir y rhai a fydd yn bresennol i fyfyrio ar eu gobeithion a’u... Read More

Cynghrair yr Academïau Celtaidd: Arddangosfa Ymchwil ac Arloesedd Cymru-Iwerddon

Dymuna Cynghrair yr Academïau Celtaidd (Cymdeithas Ddysgedig Cymru, Academi Frenhinol Iwerddon, Cymdeithas Frenhinol Caeredin) eich gwahodd i arddangosfa effaith a rhagoriaeth ymchwil a grëwyd drwy gydweithrediadau rhwng Cymru, Yr Alban ac Iwerddon.

Am beth mae cyhoeddwyr yn chwilio? Mae’r sesiwn yn cael ei hanelu at ymchwilwyr sydd â diddordeb mewn dysgu cynghorion defnyddiol gan olygyddion arbenigol ar sut i gyhoeddi mewn cyfnodolion academaidd, tŷ cyhoeddi neu gyfryngau cymdeithasol i gynulleidfaoedd ehangach, fel The Conversation. ... Read More