‘What kind of University for what kind of future?

Hoffai'r Campaign for Science and Engineering (CaSE) a Chymdeithas Ddysgedig Cymru eich gwahodd i ddarlith wyneb yn wyneb yng nghanol Caerdydd gan yr Athro Wendy Larner ar ddydd Mercher 1 Mai 2024, o’r enw – ‘What kind of University for what kind of future?'. 

Bydd y sesiwn yn trafod sut all ymchwilwyr gynnwys arferion cynhwysol yn eu hymchwil eu hunain a’r rhwystrau posibl y gall ymchwilwyr eu hwynebu wrth gysylltu â chymunedau y tu hwnt i’r byd academaidd, ac ymwneud â nhw. Gwahoddir y rhai a fydd yn bresennol i fyfyrio ar eu gobeithion a’u... Read More

Cynghrair yr Academïau Celtaidd: Arddangosfa Ymchwil ac Arloesedd Cymru-Iwerddon

Dymuna Cynghrair yr Academïau Celtaidd (Cymdeithas Ddysgedig Cymru, Academi Frenhinol Iwerddon, Cymdeithas Frenhinol Caeredin) eich gwahodd i arddangosfa effaith a rhagoriaeth ymchwil a grëwyd drwy gydweithrediadau rhwng Cymru, Yr Alban ac Iwerddon.

Am beth mae cyhoeddwyr yn chwilio? Mae’r sesiwn yn cael ei hanelu at ymchwilwyr sydd â diddordeb mewn dysgu cynghorion defnyddiol gan olygyddion arbenigol ar sut i gyhoeddi mewn cyfnodolion academaidd, tŷ cyhoeddi neu gyfryngau cymdeithasol i gynulleidfaoedd ehangach, fel The Conversation. ... Read More

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2028 – Beth a pham?

Y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (FfRhY) yw system y DU ar gyfer asesu ansawdd yr ymchwil o fewn sefydliadau Addysg Uwch y DU, a ddatblygwyd gan y pedwar corff ariannu addysg uwch yn y DU. Cyhoeddwyd canlyniadau'r ymarfer ddiwethaf yn 2021. Read More

‘Making Sense of Microaggressions’

Mae rhai pobl yn gyndyn i siarad am hil neu ddim yn gwybod ble i ddechrau. Eto i gyd, er mwyn hyrwyddo diwylliant ymchwil cynhwysol, mae angen cynnal sgyrsiau am hil a chael dealltwriaeth o’r hyn sy’n ysgogi hiliaeth mewn bywyd bob dydd. 

In commemoration of the 300th birthday of moral philosopher and mathematician Richard Price, the APS and the Learned Society of Wales will host Professor Iwan Morus of Aberystwyth University for a discussion of Price's scientific, political, and philosophical network.

Read More