Stephen Eales

Athro Astroffiseg a Chyd-Gyfarwyddwr Canolfan Ymchwil a Thechnoleg Astroffiseg Caerdydd, Prifysgol Caerdydd Mae'r Athro Eales wedi arloesi'r defnydd o seryddiaeth is-filimedr i astudio galaethau, eu tarddiad a'u hesblygiad. Mae wedi dylunio ac arwain llawer o arolygon pwysig, ac wedi dyfeisio rhai o'r cysyniadau all... Read More

Jocelyn Bell Burnell

Er bod y Fonesig Jocelyn yn adnabyddus yn anad dim am ddarganfod pylsarau radio tra’n fyfyrwraig PhD yng Nghaergrawnt, mae hi wedi cyfrannu’n helaeth at ystod eang o feysydd yn ystod oes o ymrwymiad i’r gwyddorau a’r gymdeithas. Yn ogystal â chyfrannu at astroffiseg ynni uchel (pelydrau X a phelydrau gama) ... Read More