Ifan Hughes

Athro Ffiseg, Prifysgol Durham Yn wreiddiol o Ynys Hir, Cwm Rhondda, mynychodd Ifan Ysgol Y Bryn, Cwmllynfell, ac Ysgol Gyfyn Ystalyfera.  Astudiodd ffiseg yn Imperial College Llundain, cyn gwneud DPhil ym Mhrifysgol Rhydychen.  Bu yn ymchwilydd ym Mhrifysgolion Yale a Sussex.  Mae wedi bod yn Durham ers 1999, ll... Read More

Michael Charlton

Athro Ffiseg Arbrofol, Adran Ffiseg, Prifysgol Abertawe Astudiodd Mike Ffiseg yng Ngholeg y Brifysgol Llundain (UCL) gan gwblhau PhD yno ar ryngweithiadau positronau ynni isel yn 1980. Sicrhaodd Gymrodoriaeth Ôl-Ddoethurol y Cyngor Ymchwil Gwyddoniaeth a Pheirianneg yn 1982 ac yna Gymrodoriaeth Ymchwil Pri... Read More