Steven Luke

Ymgynghorydd Annibynnol; Aelod Lleyg, Cyngor Prifysgol Caerdydd; cyn Gyfarwyddwr Ove Arup & Partners International Ltd. Read More

Javier Bonetp

Cyfarwyddwr, CIMNE (Canolfan Ryngwladol ar gyfer Dulliau Rhifiadol mewn Peirianneg), Barcelona Read More

Oubay Hassan

Pennaeth y Ganolfan Peirianneg Sifil a Chyfrifiannol, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Abertawe Read More