Elin Rhys

Cadeirydd Cwmni, Teledu Telesgop cyf. Mae Elin Rhys wedi cael gyrfa lwyddiannus yn y byd darlledu masnachol, a hefyd wedi ymroi i hyrwyddo gwyddoniaeth yn y Gymraeg. Ym 1993, sefydlodd y cwmni aml-gyfrwng Telesgop. Mae hi wedi ennyn parch am ei sgiliau arwain a’i heiriolaeth dros gydraddoldeb yn y gwaith, gan enni... Read More