Gwilym H. Jones

Yn Rhos-fawr yn Llŷn y ganwyd yr Athro Gwilym H. Jones a hynny yn 1930. Cafodd Gwilym H. – fel yr adwaenid ef gan lawer – yrfa academaidd ddisglair. Ym 1950, ar ôl cwblhau ei addysg yn Ysgol Ramadeg Pwllheli, aeth yn fyfyriwr i’r Brifysgol ym Mangor, lle y graddiodd gyda gradd Dosbarth Cyntaf mewn Hebraeg. Oddi... Read More

Ruth Chadwick

Athro Emerita Moeseg Feddygol a Biofoeseg, Yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth, Prifysgol Caerdydd. Read More