Terence Lyons

Athro Mathemateg Wallis, Prifysgol Rhydychen; Cyfarwyddwr Sefydliad Gwyddorau Mathemategol a Chyfrifiannol Cymru. Read More

Neil Sloane

Llywydd Sefydliad OEIS Inc a Gwyddonydd Ymweliadol, Prifysgol Talaith New Jersey. Read More