Terence Lyons

Athro Mathemateg Wallis, Prifysgol Rhydychen; Cyfarwyddwr Sefydliad Gwyddorau Mathemategol a Chyfrifiannol Cymru. Read More

John Hughes

Is-Ganghellor, Prifysgol Bangor; cyn Ddeon y Gyfadran Gwybodeg,  Prifysgol Ulster, a Llywydd Prifysgol Genedlaethol Iwerddon, Maynooth Read More