Hannah Fry

Mae Hannah Fry Read More

Elaine Crooks

Athro Mathemateg a Phennaeth yr Ysgol Mathemateg a Chyfrifiadureg, Prifysgol Abertawe Read More

Vaughan Jones

Cafodd mathemateg ei chwyldroi gan Syr Vaughan ar ddechrau’r 1980au pan ganfu cysylltiadau dwys rhwng is-ffactorau, gwrthrychau analytig yn namcaniaeth algebra gweithredyddion a gwrthrychau topolegol, clymau a chysylltiadau mewn gofod tri dimensiynol. Fe wnaeth ei ddarganfyddiad rhyfeddol ac annisgwyl o bolynomial... Read More

Michael Atiyah

Athro er Anrhydedd Prifysgol Caeredin a Chymrawd Coleg y Drindod Caergrawnt Those elected to the office of President of the Royal Society of Edinburgh (RSE) are by any standards, outstanding and distinguished individuals. But even by these elevated standards, Sir Michael Atiyah was truly exceptional. He was the f... Read More