Peter Groves

Cardiolegydd Ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ac Athro Anrhydeddus, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Queen Mary Llundain Mae'r Athro Groves wedi arwain arloesi clinigol ac wedi darparu arweinyddiaeth genedlaethol a lleol ym maes datblygu technoleg feddygol am fwy na deng mlynedd ar hugain. Mae w... Read More

Indu Deglurkar

Llawfeddyg Cardiothorasig Ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ac Athro Gwadd Anrhydeddus, Sefydliad Gwyddorau Meddygol Sri Venkateswara Prifysgol (SVIMS) Tirupati, India Mae'r Athro Deglurkar yn Llawfeddyg Cardiothorasig Ymgynghorol, sydd â diddordeb arbennig mewn llawfeddygaeth aortig a llawfedd... Read More