Sheila Hunt

Athro Emeritws / Personol ac Arweinyddiaeth, Sheila Hunt Coaching. Mae’r Athro Hunt yn ffigwr dylanwadol ym meysydd gofal iechyd clinigol ac academaidd yn y DU. Mae hi wedi chwarae rhan hollbwysig er mwyn datblygu clinigwyr ac ymchwilwyr yng Nghymru, ac wedi annog a helpu academyddion nyrsio a bydwreigiaeth a chli... Read More

Ruth Northway

Athro Nyrsio Anabledd Dysgu & Pennaeth Ymchwil y Gyfadran Gwyddorau Bywyd ac Addysg, Prifysgol De Cymru Read More

June Clark

Athro Emeritws, Y Coleg Gwyddorau Dynol ac Iechyd, Prifysgol Abertawe Read More