Iram Siraj

Athro Addysg a Datblygiad Plant, Prifysgol Rhydychen Addysgwyd yr Athro Siraj yng Nghaerdydd ac mae wedi dal swyddi ym Mhrifysgol Warwick, Coleg Prifysgol Llundain a Phrifysgol Rhydychen. Mae wedi derbyn £25m mewn grantiau ymchwil ac wedi ysgrifennu 300 o gyhoeddiadau, sef llyfrau a phapurau wedi'u hadolygu gan gym... Read More