Michael Owen

Pennaeth yr Adran Meddygaeth Seicolegol, Cyfarwyddwr Canolfan MRC Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig, a Chyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl, Prifysgol Caerdydd. Read More