Wendy Sadler

Prif Swyddog Gweithredol, Prifysgol Caerdydd ac Uwch Ddarlithydd, Science Made Simple. Mae Wendy Sadler yn darlithio ym maes cyfathrebu ac addysg gwyddoniaeth. Drwy ei chyflawniadau mae hi wedi sefydlu enw da iddi hi ei hun yn rhyngwladol fel arweinydd wrth ennyn diddordeb y cyhoedd mewn gwyddoniaeth. Mae hi wedi ar... Read More

Alice Gray

Uwch Swyddog Cyfathrebu a Chyflwynydd/Awdur Gwyddoniaeth Llawrydd, Prifysgol Caerdydd. Mae Alice Gray yn Uwch Swyddog Cyfathrebu ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn Gyflwynydd Gwyddoniaeth Llawrydd i’r BBC. Yn ei gwaith mae hi’n canolbwyntio ar gyfathrebu, datblygu polisi ac eiriolaeth ym myd gwyddoniaeth. Mae ganddi d... Read More