Liana Cipcigan

Athro; Arweinydd y thema ymchwil drawsbynciol, Trafnidiaeth Gynaliadwy, yn yr Ysgol Beirianneg; Arweinydd Electric Vehicle Centre of Excellence , Prifysgol Caerdydd. Mae’r Athro Cipcigan yn chwarae rhan arweiniol yn y broses o ddatgarboneiddio trafnidiaeth drwy drydaneiddio a gridiau clyfar, yn arbennig drwy arwai... Read More

Carol Featherston

Arweinydd Trafnidiaeth Gynaliadwy, Prifysgol Caerdydd. Mae’r Athro Featherston yn beiriannydd siartredig â phrofiad diwydiannol yn Airbus, ICI, a Rolls Royce ac mae hi’n Gymrawd Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol a’r Gymdeithas Awyrennol Frenhinol. Ei harbenigedd yw dylunio ac optimeiddio strwythurau ysgafn ar... Read More