Huw Walters

Wedi ymddeol, gynt Bennaeth Uned Llyfryddiaeth Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae Dr. Walters yn ffigur amlwg ym meysydd llenyddiaeth, hanes a diwylliant Cymru, gyda ffocws arbennig ar ddiwylliant Cymreig yng nghymoedd De Cymru ar ôl y Chwyldro Diwydiannol. Fe’i cydnabyddir yn rhyngwladol am ei lyfryddiaeth... Read More

Elaine Treharne

Athro Dyniaethau Roberta Bowman Denning, Athro Saesneg, a thrwy gwrteisi, Athro Astudiaethau Almaenig Prifysgol Stanford, UDA Read More

Rhiannon Ifans

Cyn Gymrawd Anthony Dyson, Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant Read More

Ann Parry Owen

Cymrawd Ymchwil ac Arweinydd Prosiect, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru Mae’r Athro Ann Parry Owen yn arbenigo ar iaith, gramadeg a barddoniaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol, yn arbennig rhwng 1100 a 1500. Dywed iddi gael ei hysbrydoli i fynd i’r maes hwn gan “ddiddordeb braidd yn obsesiyn... Read More

Menna Elfyn

Athro Ysgrifennu Creadigol, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant Read More

Bleddyn Huws

Uwchddarlithydd, Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Aberystwyth Read More

Meic Stephens

Cofio Meic Stephens 1938-2018 ‘Iaith carreg fedd’ oedd y Gymraeg i Michael Stephens yn hafau ei arddegau pan fyddai'n gweithio fel torrwr beddau yn ei Drefforest enedigol. Ymhen amser fe drodd Michael yn Meic, a’r iaith ‘yn iaith carreg fy aelwyd’. Disgrifiodd ei hun yn... Read More