Jane Aaron

Athro Emerita Saesneg, Adran Dyniaethau,  Prifysgol De Cymru. Read More

Barbara Adam

Athro Emerita Cymdeithaseg, Prifysgol Caerdydd a Chymrawd Nodedig Schumacher yn Sefydliad Schumacher, Prifysgol Bryste. Read More

Ann Ager

Athro Imiwnedd Cellog ac Imiwnotherapi, Prifysgol Caerdydd Read More

Alka Ahuja

Seiciatrydd Plant a Phobl Ifanc Ymgynghorol, ac Arweinydd Clinigol Cenedlaethol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Mae Alka Ahuja MBE yn seiciatrydd Plant a Phobl Ifanc Ymgynghorol, ac mae ganddi rolau gyda Technology Enabled Care Cymru, Coleg Brenhinol y Seiciatryddion, Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Caerdydd. ... Read More