Jane Aaron

Athro Emerita Saesneg, Adran Dyniaethau,  Prifysgol De Cymru. Read More

Barbara Adam

Athro Emerita Cymdeithaseg, Prifysgol Caerdydd a Chymrawd Nodedig Schumacher yn Sefydliad Schumacher, Prifysgol Bryste. Read More

Roger Ainsworth

Meistr Coleg St Catherine's, Dirprwy Is-Ganghellor, ac Athro Gwyddor Peirianneg, Prifysgol Rhydychen Read More

Cara Aitchison

Llywydd ac Is-Ganghellor, Athro mewn Daeryddiaeth a Economi Ddiwylliannol, Prifysgol Metropolitan Caerdydd Read More

Rudolf Allemann

Athro Ymchwil Nodedig a Chyfarwyddwr Ymchwil, Ysgol Cemeg, Prifysgol Caerdydd. Read More

John Andrews

Dirprwy Ganghellor Prifysgol De Cymru; yn flaenorol Athro y Gyfraith, Pennaeth Adran y Gyfraith a Dirprwy Bennaeth, Prifysgol Cymru, Aberystwyth; Prif Weithredwr CCABC a CCAUC. Read More

Sydney Anglo

Yn flaenorol: Athro Hanes Syniadau, Prifysgol Abertawe; Cymrawd, Sefydliad Warburg Read More