Jane Aaron

Athro Emerita Saesneg, Adran Dyniaethau,  Prifysgol De Cymru. Read More

Barbara Adam

Athro Emerita Cymdeithaseg, Prifysgol Caerdydd a Chymrawd Nodedig Schumacher yn Sefydliad Schumacher, Prifysgol Bryste. Read More

Ann Ager

Athro Imiwnedd Cellog ac Imiwnotherapi, Prifysgol Caerdydd Read More

Roger Ainsworth

Meistr Coleg St Catherine's, Dirprwy Is-Ganghellor, ac Athro Gwyddor Peirianneg, Prifysgol Rhydychen   Roger Ainsworth, who died in Oxford on February 23rd, was, at his death, the longest-serving Head of House in post in the University. He had led his College, St Catherine’s, since 2002 with an ... Read More