Tri Chymrawd ar Restr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd

Cafodd tri o’n Cymrodorion eu cydnabod yn ddiweddar ar Restr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd:

Cydnabu’r Athro Julie Lydon, Cyn-is Ganghellor, Prifysgol De Cymru, drwy roi’r teitl ‘Y Fonesig’ iddi am ei gwasanaethau i addysg uwch.

Cydnabu’r Athro Helen Stokes-Lampard, Athro Addysg Ymarfer Cyffredinol, Prifysgol Birmingham, drwy roi’r teitl ‘Y Fonesig’ iddi am wasanaeth i bractis cyffredinol.

Dyfarnwyd yr Athro Tavi Murray, Athro Rhewlifeg, Prifysgol Abertawe, â CBE am wasanaethau i ymchwil i rewlifeg a newid hinsawdd.

Llongyfarchiadau i bob un ohonynt.

Darllen pellach


Newyddion y Cymrodyr