Max Munday

Cyfarwyddwr Uned Ymchwil Economi Cymru, Prifysgol Caerdydd Read More

Garel Rhys

Roedd Garel yn cael ei gydnabod ar lefel ryngwladol fel un o'r prif ddadansoddwyr a sylwebwyr academaidd am y diwydiant moduron. Roedd ganddo ddealltwriaeth hollgynhwysol o'r diwydiant, ei feddwl dadansoddol, ynghyd â'i huodledd, brwdfrydedd, a synnwyr digrifwch heintus. Roedd ei waith wedi cael effaith sylweddol nid ... Read More