Angharad Davies

Athro Clinigol a Microbiolegydd Meddygol Ymgynghorol Anrhydeddus, Prifysgol Abertawe Mae'r Athro Davies yn academydd clinigol, yn ficrobiolegydd meddygol ymgynghorol anrhydeddus, ac yn Is-lywydd Dysgu gyda Choleg Brenhinol y Patholegwyr (2020 – 2023). Mae hi'n goruchwylio hyfforddiant clinigol ac arholiadau ôl-ra... Read More

Colin Hughes

Mae’r Athro Colin Hughes ScD FLSW yn Gymrawd Coleg Y Drindod Caergrawnt ac yn Athro Emeritws Microbioleg ym Mhrifysgol Caergrawnt. Fe’i ganwyd ac fe’i magwyd yng ngogledd Cymru. Yn dilyn cyflawni PhD ym Mhrifysgol Caint ac ymchwil ac addysgu yn Fiena yn yr Almaen a'r UDA, ymunodd ag Adran ... Read More