Antony Chapman

Bu'r Athro Chapman yn Is-Ganghellor Met Caerdydd am 18 mlynedd o 1998 i'w ymddeoliad ym mis Medi 2016. Ef oedd yr Is-Ganghellor a wasanaethodd hiraf yng Nghymru. Bu farw'r Athro Chapman ddydd Gwener, 1af Gorffennaf 2022, wedi'i amgylchynu gan ei deulu cariadus. Yn wreiddiol o Caergaint, cynhaliodd yr Athro Chapma... Read More