Tim Jones

Athro Emeritws a Chymrawd Emeritws Leverhulme, Prifysgol Lerpwl. Mae Timothy Jones, Athro Emeritws ym Mhrifysgol Lerpwl a Chymrawd Emeritws Leverhulme, wedi gwneud cyfraniadau eithriadol i ddamcaniaeth maes cwantwm a’r modd y cymhwysir hynny i ffiseg gronynnau. Mae’r Athro Jones, sy’n mwynhau cerdded mynyddoed... Read More

Christopher Michael

Athro Emeritws, Prifysgol Lerpwl. Ffisegwr gronynnau damcaniaethol yw Christopher Michael, Athro Emeritws ym Mhrifysgol Lerpwl. Mae gan yr Athro Michael wedi cyflawni ymchwil pwysig a pharhaus i ddatblygiad a chymhwysiad technegau cyfrifiannol arloesol, er mwyn datrys y ddamcaniaeth maes cwantwm, Cromodynameg Cwantw... Read More