Andrew Lever

Athro Clefydau Heintus, Yr Adran Meddygaeth, Prifysgol Caergrawnt Read More

Douglas Kell

Athro Ymchwil Gwyddoniaeth Fioddadansoddiol, Prifysgol Manceinion;  yn flaenorol: Prif Swyddog Gweithredol, y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC) Read More

Bhushan Karihaloo

yn flaenorol Athro Arloesi Concrit Hybrid Laing O’Rourke, yr Athrofa Mecaneg a Deunyddiau Uwch, Ysgol Peirianneg Caerdydd, Prifysgol Caerdydd Read More

Ian Rees Jones

Athro Ymchwil Cymdeithaseg, yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol a WISERD, Prifysgol Caerdydd. Read More

Anne Rosser

Athro Niwrowyddoniaeth Glinigol, Ysgol Biowyddorau Caerdydd, Prifysgol Caerdydd Read More