Emyr Lewis

Athro’r Gyfraith a Phennaeth Adran y Gyfraith a Throseddedeg Prifysgol Aberystwyth Read More

Rhiannon Ifans

Cyn Gymrawd Anthony Dyson, Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant Read More

Ifan Hughes

Athro Ffiseg, Prifysgol Durham Yn wreiddiol o Ynys Hir, Cwm Rhondda, mynychodd Ifan Ysgol Y Bryn, Cwmllynfell, ac Ysgol Gyfyn Ystalyfera.  Astudiodd ffiseg yn Imperial College Llundain, cyn gwneud DPhil ym Mhrifysgol Rhydychen.  Bu yn ymchwilydd ym Mhrifysgolion Yale a Sussex.  Mae wedi bod yn Durham ers 1999, ll... Read More

Glyn Hewinson

Deiliad Cadair Sêr Cymru II STAR a Chyfarwyddwr Canolfan Ragoriaeth Tiwberciwlosis Buchol,  Prifysgol Aberystwyth Read More

Peter Excell

Athro Emeritws, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam Ysgrifennwyd yr ysgrif goffa ganlynol gan yr Athro Nigel John:
Mae'r Athro Emeritws Peter Excell wedi marw, yn dilyn ei frwydr gyda chanser. Dim ond yn ddiweddar y cafodd Peter ei ethol yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru, ac roedd yn edrych ymlaen at wneud c... Read More