Reyer Zwiggelaar

Pennaeth Ysgol y Graddedigion, Deon Cyswllt Cyfadran Ymchwil ac Athro’r Adran Cyfrifiadureg, Prifysgol Aberystwyth Read More

Elaine Treharne

Athro Dyniaethau Roberta Bowman Denning, Athro Saesneg, a thrwy gwrteisi, Athro Astudiaethau Almaenig Prifysgol Stanford, UDA Read More

Irena Spasić

Athro Cyfrifiadureg, Cyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data Prifysgol Caerdydd Read More

Keshav Singhal

Llawfeddyg Orthopedig Ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg; Ymweld â'r Athro Prifysgol De Cymru, Holl Sefydliad Gwyddor Feddygol India ac Anna Medical School, Mauritius Read More

David Ritchie

Athro Gwyddor a Thechnoleg Lled-ddargludyddion, Prifysgol Abertawe ac Athro Ffiseg Arbrofol, Prifysgol Caergrawnt Read More