Yr Athro Kenneth Walters, 1934 – 2022

Gyda thristwch mawr y clywn y newyddion am farwolaeth un o’n Cymrodorion, yr Athro Kenneth Walters. Roedd yr Athro Walters yn gymrawd sefydlol cychwynnol y Gymdeithas Ddysgedig Cymru un ac yn fathemategydd nodedig iawn..

Bydd coffâd llawn yn cael ei gyhoeddi maes o law.

Darllen pellach

Professor Kenneth Walters: Profile – Aberystwyth University


Newyddion y Cymrodyr