Syr John Meurig Thomas Gwasanaeth Goffa

Bydd gwasanaeth coffa i Syr John Meurig Thomas yng Nghapel Bethesda Llangennech ar 13eg Tachwedd am 12 o’r gloch.

Oherwydd cyfyngiadau Covid, bydd y capel ddim ond yn derbyn 120 o bobl. E-bostiwch jmtmemorial32@gmail.com os hoffech gadw lle neu i dderbyn dolen i’r llif byw.

Hefyd bydd na wasanaeth coffa yng Nghaergrawnt yn y Gwanwyn 2022. 


Newyddion y Cymrodyr