Roiyah Saltus

Athro Cymdeithaseg, Prifysgol De Cymru Gwyddonydd cymdeithasol ac ymchwilydd-ymgyrchu yw’r Athro Saltus sy’n gweithio ym maes anghydraddoldeb iechyd ar sail lle, penderfynyddion cymdeithasol iechyd a gofal iechyd, ac arloesi gwasanaethau a pholisi. Dros yr 20 mlynedd diwethaf, mae hi wedi'i gosod ei hun ar y rhy... Read More

Marilyn Strathern

Ganwyd yr Athro y Fonesig Marilyn Strathern yng Ngogledd Cymru, a chychwynnodd ei gyrfa fel anthropolegydd yn Uned Ymchwil Gini Newydd Prifysgol Genedlaethol Awstralia, ac yna, cafodd swyddi addysgu yng Ngholeg Girton, ac yn ddiweddarach, yng Ngholeg y Drindod, Prifysgol Caergrawnt. Ym 1985, penodwyd Strathern yn Llywy... Read More