John Hartley

Athro mewn Cyfryngau Digidol a Diwylliant ym Mhrifysgol Sydney, Awstralia Read More

Justin Lewis

Athro Cyfathrebu a Phennaeth Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol Caerdydd, a Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Prifysgol Caerdydd Read More