Martyn Tranter

Athro Biogeocemeg Begynol a Chyfarwyddwr Canolfan Rhewlifeg Bryste, Prifysgol Bryste Read More

Julian Dowdeswell

Cyfarwyddwr, Athrofa Ymchwil Pegynol Scott; Athro Daearyddiaeth; Cymrawd Coleg Iesu,  Prifysgol Caergrawnt Read More

Tavi Murray

Athro Rhewlifeg, Ysgol yr Amgylchedd a Chymdeithas,  Prifysgol Abertawe Read More