Paul O’Leary

Cyfarwyddwr yr Iaith a’r Diwylliant Cymraeg, Athrofa Daearyddiaeth, Hanes, Gwleidyddiaeth a Seicoleg; Deiliad Cadair Syr John Williams mewn Hanes Cymru, Prifysgol Aberystwyth Read More

Helen Nicholson

Gynt yn Athro Hanes Canoloesol, Ysgol Hanes, Archeoleg a Chrefydd, Prifysgol Caerdydd Read More

Chris Williams

Athro Hanes a Phennaeth y Coleg,  Coleg Celfyddydau, Astudiaethau Celtaidd a’r Gwyddorau Cymdeithasol Read More

Trevor Herbert

Coleg Cerddoriaeth Brenhinol yn Llundain; Athro Ymchwil Cerddoriaeth, y Goleg Cerddoriaeth Brenhinol yn Llundain Read More

Dr John Davies ob. 16 Chwefror 2015

Cychwynnodd gyrfa Dr John Davies fel darlithydd hanes ym Mhrifysgol Abertawe ym 1963, lle bu’n darlithio tan y 70au cynnar. Yn ystod y cyfnod hwn, bu’n un o sylfaenwyr Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, ac fel ysgrifennydd cyntaf y Gymdeithas, fe drefnodd brotest gyntaf y mudiad ar bont Trefechan ym 1963. Yn awdur, da... Read More

Richard Carwardine

Cymrawd Nodedig, Sefydliad Rothermere Americanaidd, Prifysgol Rhydychen; yn flaenorol: Athro Rhodes mewn Hanes Americanaidd, Prifysgol Rhydychen; Llywydd Coleg Corpus Christi, Prifysgol Rhydychen; Dirprwy Is-Ganghellor, Prifysgol Rhydychen Read More