Kenneth O. Morgan

Yn flaenorol: Uwch-ddarlithydd Hanes, Prifysgol Abertawe; Cymrawd a Phraelector, Hanes Modern a Gwleidyddiaeth, Coleg Queen’s, Rhydychen; Is-Ganghellor, Prifysgol Aberystwyth; Is-Ganghellor, yna Is-Ganghellor Hŷn, Prifysgol Cymru. Read More

Geraint H. Jenkins

Yn flaenorol: Cyfarwyddwr, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru; Athro a Phennaeth Adran Hanes Cymru, Prifysgol Aberystwyth. Read More

Keith Thomas

Cymrawd, Coleg All Souls, Rhydychen; yn flaenorol: Llywydd, yr Academi Brydeinig; Llywydd, Coleg Corpus Christi, Rhydychen; Athro Hanes Modern a Dirprwy Is-Ganghellor, Prifysgol Rhydychen Read More

Mark Humphries

Athro Hanes yr Hen Fyd, Adran Hanes a Chlasuron, Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau, Prifysgol Abertawe. Read More

David Austin

Athro Archeoleg, Yr Ysgol Archeoleg, Hanes ac Anthropoleg, Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant. Read More

Janet Burton

Athro Hanes Canoloesol, Ysgol Archaeoleg, Hanes ac Anthropoleg, Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant. Read More