Kenneth O. Morgan

Yn flaenorol: Uwch-ddarlithydd Hanes, Prifysgol Abertawe; Cymrawd a Phraelector, Hanes Modern a Gwleidyddiaeth, Coleg Queen’s, Rhydychen; Is-Ganghellor, Prifysgol Aberystwyth; Is-Ganghellor, yna Is-Ganghellor Hŷn, Prifysgol Cymru. Read More

Sydney Anglo

Yn flaenorol: Athro Hanes Syniadau, Prifysgol Abertawe; Cymrawd, Sefydliad Warburg Read More

Geoffrey Lloyd

Athro Emeritws Athroniaeth a Gwyddoniaeth Hynafol, a chyn Feistr Coleg Darwin,  Prifysgol Caergrawnt. Read More

Huw Pryce

Athro Hanes Cymru, Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archeoleg, Prifysgol Bangor. Read More

David Austin

Athro Archeoleg, Yr Ysgol Archeoleg, Hanes ac Anthropoleg, Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant. Read More

Ceridwen Lloyd – Morgan

Cymrawd Ymchwil er Anrhydedd, Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau Ieithyddiaeth a'r Cyfryngau, Prifysgol Bangor; cyn Archifydd a Phennaeth Llawysgrifau a Delweddau Gweledol, Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Read More

Keith Robbins

Yn flaenorol: Athro Hanes, Prifysgol Bangor; Athro Hanes Modern, Prifysgol Glasgow; Is-Ganghellor, Prifysgol Llanbedr Pont Steffan; Is-Ganghellor Hŷn, Prifysgol Cymru. Read More

Janet Burton

Athro Hanes Canoloesol, Ysgol Archaeoleg, Hanes ac Anthropoleg, Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant. Read More