Margaret MacMillan

Yr Athro Macmillan yw gor-wyres David Lloyd George. Mae hi’n hanesydd o Ganada ac yn brofost Coleg y Drindod; mae hi’n gyn-Warden Coleg Sant Anthony, Rhydychen. Mae hi’n hanesydd sy’n adnabyddus am ei gwaith yn ymwneud â’r Ymerodraeth Brydeinig ar ddiwedd y 19eg ganrif a dechrau’r 20fed ganrif. Yn 2017,... Read More

Robin Gwyndaf

Cymrawd Ymchwil Er Anrhydedd Amgueddfa Werin Sain Ffagan, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru Read More