Eurwyn Wiliam

Ceidwad Emeritws, Amgueddfa Cymru Yn ei waith ymchwil mae Dr Wiliam yn canolbwyntio ar gartrefi a bywydau tlodion cefn gwlad o'r gorffennol, na roddwyd rhyw lawer o sylw iddynt yn flaenorol, ac ar hanesyddiaeth. Mae wedi hyrwyddo canlyniadau ei waith drwy gyhoeddiadau academaidd ac yn ehangach drwy gyfryngau, gan gy... Read More

Deian Hopkin

Llywydd, Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion Treuliodd yr Athro Syr Deian Hopkin 44 mlynedd fel rheolwr academaidd ac uwch mewn chwe phrifysgol wahanol, gan ymddeol fel Is-Ganghellor Prifysgol South Bank Llundain. Mae ei brif ddiddordebau academaidd mewn hanes a gwleidyddiaeth fodern, y wasg, y Mudiad Llafur yng N... Read More

Aled Eirug

Cadeirydd, Coleg Cymraeg Cenedlaethol Fel Pennaeth Newyddion a Materion Cyfoes BBC Cymru, Dr Eirug oedd y pennaeth golygyddol ar gyfer darllediadau o etholiadau'r DU ac Ewrop a Refferendwm 1997 ar draws tri chyfrwng yn Gymraeg a Saesneg. Hefyd, lluniodd bolisi iaith leiafrifol ar gyfer y BBC yng Ngogledd Iwerddon ac... Read More

Margaret MacMillan

Yr Athro Macmillan yw gor-wyres David Lloyd George. Mae hi’n hanesydd o Ganada ac yn brofost Coleg y Drindod; mae hi’n gyn-Warden Coleg Sant Anthony, Rhydychen. Mae hi’n hanesydd sy’n adnabyddus am ei gwaith yn ymwneud â’r Ymerodraeth Brydeinig ar ddiwedd y 19eg ganrif a dechrau’r 20fed ganrif. Yn 2017,... Read More