Margaret MacMillan

Yr Athro Macmillan yw gor-wyres David Lloyd George. Mae hi’n hanesydd o Ganada ac yn brofost Coleg y Drindod; mae hi’n gyn-Warden Coleg Sant Anthony, Rhydychen. Mae hi’n hanesydd sy’n adnabyddus am ei gwaith yn ymwneud â’r Ymerodraeth Brydeinig ar ddiwedd y 19eg ganrif a dechrau’r 20fed ganrif. Yn 2017,... Read More

Robin Gwyndaf

Cymrawd Ymchwil Er Anrhydedd Amgueddfa Werin Sain Ffagan, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru Read More

Hywel Francis

Athro Emeritws ac Ymgynghorydd Strategol ar Archifau, Polisi Rhanbarthol ac Ehangu Mynediad, Prifysgol Abertawe Read More