Keith Robbins

Yn flaenorol: Athro Hanes, Prifysgol Bangor; Athro Hanes Modern, Prifysgol Glasgow; Is-Ganghellor, Prifysgol Llanbedr Pont Steffan; Is-Ganghellor Hŷn, Prifysgol Cymru. Read More

Janet Burton

Athro Hanes Canoloesol, Ysgol Archaeoleg, Hanes ac Anthropoleg, Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant. Read More

Prys Morgan

Llywydd, Cymdeithas Anrhydeddus y Cymmrodorion; yn flaenorol Athro Hanes, Prifysgol Abertawe. Read More

Richard Carwardine

Cymrawd Nodedig, Sefydliad Rothermere Americanaidd, Prifysgol Rhydychen; yn flaenorol: Athro Rhodes mewn Hanes Americanaidd, Prifysgol Rhydychen; Llywydd Coleg Corpus Christi, Prifysgol Rhydychen; Dirprwy Is-Ganghellor, Prifysgol Rhydychen Read More