Wendy Larner

Llywydd ac Is-Ganghellor, Prifysgol Caerdydd Mae'r Athro Wendy Larner yn ddaearyddwr dynol a gydnabyddir yn rhyngwladol am ei hymchwil i globaleiddio, llywodraethu a rhywedd. Mae hi wedi dal swyddi academaidd yn Seland Newydd a’r Deyrnas Unedig, ac wedi ymweld â Chanada, yr Unol Daleithiau a’r Almaen fel cymraw... Read More

Paul Milbourne

Athro Daearyddiaeth a Phennaeth yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd Read More

Michael Woods

Athro Daearyddiaeth Ddynol ac Athro Gwyddorau Cymdeithasol Trawsnewidiol, Prifysgol Aberystwyth Read More

David Herbert

Athro Emeritws Daearyddiaeth Ddynol, a chyn uwch Ddirprwy Is-Ganghellor, Prifysgol Abertawe.   Read More