Ray Singh

Rheolwr/Cydlynydd, Glamorgan House Family Development Centre. Ray Singh oedd y barnwr cyntaf yng Nghymru o leiafrif ethnig, ac mae wedi gweithio fel Dirprwy Farnwr a Barnwr Rhanbarth Preswyl. Dros yr hanner can mlynedd diwethaf, mae’r Barnwr Singh wedi gweithio’n ddiflino gyda gwahanol sefydliadau cyhoeddus a ph... Read More

Charles Mynors

Cyfreithiwr ac Awdur, Comisiwn Cyfraith Cymru a Lloegr. Bargyfreithiwr profiadol yw Charles Mynors, a chanddo gyfuniad unigryw o gymwysterau, gan gynnwys cymwysterau ym maes pensaernïaeth, cynllunio, tirfesur, y gyfraith ac adeiladau hanesyddol; a bu am flynyddoedd lawer yn ganghellor esgobaethol. Mae wedi ysgrifen... Read More

Martina Feilzer

Yr Athro Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol; Deon Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes, Prifysgol Bangor Read More

Ryszard Piotrowicz

Athro’r Gyfraith, Prifysgol Aberystwyth; Athro Cynorthwyol y Gyfraith, Prifysgol De Awstralia; Is-lywydd Cyntaf GRETA, Grŵp Arbenigwyr Cyngor Ewrop ar Weithredu yn erbyn y Fasnach mewn Pobl Read More

Ambreena Manji

Athro Cyfraith Tir a Datblygu, Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Caerdydd, a Llywydd y Gymdeithas Astudiaethau Affricanaidd Read More

Emyr Lewis

Athro’r Gyfraith a Phennaeth Adran y Gyfraith a Throseddedeg Prifysgol Aberystwyth Read More