Sumit Goyal

Llawfeddyg Oncoplastig Ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Sumit Goyal yw'r arweinydd canser y fron presennol yng Nghymru yn ogystal â'r Llawfeddyg Sicrhau Ansawdd presennol ar gyfer sgrinio canser y fron Cymru gyfan. Mae wedi codi dros filiwn o bunnoedd i elusen canser y fron, sefydlodd y ganolf... Read More

Seema Arif

Oncolegydd Clinigol Ymgynghorol, Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre Mae Dr Seema Arif yn arbenigo mewn radiotherapi, cemotherapi ac imiwnotherapi. Mae hi'n arbenigwr mewn technegau radiotherapi uwch, ac mae hi wedi bod yn rhan o dreialon clinigol cenedlaethol a rhyngwladol. Gweithredodd driniaeth radiotherapi st... Read More