Llŷr Williams

Pianydd cyngerdd â repertoire helaeth yw Llŷr Williams. Mae’n perfformio’n rheolaidd mewn neuaddau cyngerdd mawr yn rhyngwladol ac o fewn y DU, ac mae ganddo gysylltiadau hir â bron pob un o’r sefydliadau a'r gwyliau cerddorol yng Nghymru. Yn gyn Artist Cenhedlaeth Newydd y BBC, mae wedi perfformio â holl bri... Read More

Rachel Podger

Cyfarwyddwr, Baróc Aberhonddu; Cadeirydd Rhyngwladol Sefydliad Jane Hodge mewn Fiolin Baroc yng Ngholeg Cerdd Brenhinol Cymru; Micaela Comberti Cadeirydd y Fiolin Baroc, yr Academi Gerdd Frenhinol; Artist Preswyl Llundain, Ysgol Gerdd Juillard, Efrog Read More

Karl Jenkins

Mae Syr Karl Jenkins yn gyfansoddwr cerddorol o fri rhyngwladol. Yr agwedd fwyaf nodedig ar ei gerddoriaeth, wedi'i nodweddu gan y ffenomenon "traws-genre" byd-eang Adiemus, yw ei ansawdd arloesol a'i wreiddioldeb llwyr. Mae ei weithiau eraill yn cynnwys Palladio, y darn poblogaidd ar gyfer cerddorfa ... Read More

Trevor Herbert

Coleg Cerddoriaeth Brenhinol yn Llundain; Athro Ymchwil Cerddoriaeth, y Goleg Cerddoriaeth Brenhinol yn Llundain Read More

John Harper

Athro Emeritws Ymchwil RSCM mewn Cerddoriaeth a Litwrgi, Cyfarwyddwr y Ganolfan Ryngwladol er Astudiaethau Cerddoriaeth Gysegredig, Prifysgol Bangor;  Cyfarwyddwr Emeritws yr Ysgol Cerddoriaeth Eglwysig Frenhinol Read More