Sophie Gilliat-Ray, OBE

Athro Astudiaethau Crefyddol a Ddiwinyddol a Cyfarwyddwr, Cyfarwyddwr Canolfan Astudio Islam yn y DU, Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd, Prifysgol Caerdydd. OBE, am wasanaethau i addysg a’r gymuned Fwslimaidd yn y DU. Read More

Gwilym H. Jones

Yn Rhos-fawr yn Llŷn y ganwyd yr Athro Gwilym H. Jones a hynny yn 1930. Cafodd Gwilym H. – fel yr adwaenid ef gan lawer – yrfa academaidd ddisglair. Ym 1950, ar ôl cwblhau ei addysg yn Ysgol Ramadeg Pwllheli, aeth yn fyfyriwr i’r Brifysgol ym Mangor, lle y graddiodd gyda gradd Dosbarth Cyntaf mewn Hebraeg. Oddi... Read More

Douglas Davies

Athro Astudiaethau Crefydd, Adran Diwinyddiaeth a Chrefydd, Cyfarwyddwr y Ganolfan Astudiaethau Marwolaeth a Bywyd, Prifysgol Durham Read More

John Harper

Athro Emeritws Ymchwil RSCM mewn Cerddoriaeth a Litwrgi, Cyfarwyddwr y Ganolfan Ryngwladol er Astudiaethau Cerddoriaeth Gysegredig, Prifysgol Bangor;  Cyfarwyddwr Emeritws yr Ysgol Cerddoriaeth Eglwysig Frenhinol Read More