Thomas O’Loughlin

Athro Emeritws Diwinyddiaeth Hanesyddol, Prifysgol Nottingham Mae'r Athro O'Loughlin yn archwilio testunau cynnar a chanoloesol, gan geisio deall eu darlun crefyddol o'r byd. Mae'n archwilio'r testunau hynny gyda'r rhagdybiaeth bod crefydd bob amser yn gyfnewidiol o fewn traddodiadau, yn hytrach na'i bod yn statig n... Read More

Lisa Isherwood

Athro Ymarfer mewn Diwinyddiaeth, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Athro Ymarfer Diwinyddiaeth yw Lisa Isherwood, ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ac Athro Emerita o Ddiwinyddion Rhyddhau Ffeministaidd, Prifysgol Caerwynt. Mae hi wedi cael effaith sylweddol ar ddiwinyddiaeth, yn enwedig wrth hyrwyddo astu... Read More

Sophie Gilliat-Ray, OBE

Athro Astudiaethau Crefyddol a Ddiwinyddol a Cyfarwyddwr, Cyfarwyddwr Canolfan Astudio Islam yn y DU, Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd, Prifysgol Caerdydd. OBE, am wasanaethau i addysg a’r gymuned Fwslimaidd yn y DU. Read More

Gwilym H. Jones

Yn Rhos-fawr yn Llŷn y ganwyd yr Athro Gwilym H. Jones a hynny yn 1930. Cafodd Gwilym H. – fel yr adwaenid ef gan lawer – yrfa academaidd ddisglair. Ym 1950, ar ôl cwblhau ei addysg yn Ysgol Ramadeg Pwllheli, aeth yn fyfyriwr i’r Brifysgol ym Mangor, lle y graddiodd gyda gradd Dosbarth Cyntaf mewn Hebraeg. Oddi... Read More