Ned Thomas

Ymchwilydd a Rheolwr Prosiect y Catalog o Gyfieithiadau i’r Gymraeg, Sefydliad Mercator, Prifysgol Aberystwyth. Read More

John Baylis

Athro Emeritws Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol; Prifysgol Abertawe; cyn Is-Ganghellor, Prifysgol Abertawe. Read More

Christopher Kiely

Uwch Athro Harold B Chambers mewn Gwyddor Deunyddiau a Pheirianneg Gemegol, Prifysgol Lehigh, Pennsylviania, ac Athro Er Anrhydedd mewn Cemeg, Prifysgol Caerdydd. Read More

Terry Threadgold

Athro Emerita Cyfathrebu ac Astudiaethau Diwylliannol, a chyn Ddirprwy Is-Ganghellor,  Prifysgol Caerdydd. Mae gan Terry enw da rhyngwladol fel ysgolhaig ac ymchwilydd ffeministaidd, ac am ei gwaith rhyngddisgyblaethol mewn dadansoddi disgwrs ffeministaidd a theori feirniadol. Cafodd ei haddysgu ym Mhrifysgol Sy... Read More

Geoffrey Lloyd

Athro Emeritws Athroniaeth a Gwyddoniaeth Hynafol, a chyn Feistr Coleg Darwin,  Prifysgol Caergrawnt. Read More