John Wyn Owen

Trysorydd y Gymdeithas 2012 - 2018 Cadeirydd Pwyllgor Diogelu Iechyd Cymru, Dirprwy Gadeirydd Fforwm Iechyd y Deyrnas Unedig; Cymrawd Athrofaol RSPH ac Athro Coleg Meddygaeth Prifysgol Abertawe; ac aelod o Gyngor Gweinyddol Coleg Ewrop Sefydliad Madariaga; Dirprwy Athro Iechyd Cyhoeddus, Prifysgol Sydney; yn flaenor... Read More

Roderick Evans

Dirprwy Ganghellor Prifysgol Abertawe; cyn Farnwr Uchel Lys, Y Llysoedd Barn Brenhinol. Read More

Richard Harries

Athro Emeritws Diwinyddiaeth Gresham; Athro Diwinyddiaeth a Chymrawd er Anrhydedd, Kings College, Llundain; yn Flaenorol Esgob Rhydychen Read More

Medwin Hughes

Is-Ganghellor, Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant ac Is-Ganghellor, Prifysgol Cymru. Read More

Emyr Jones Parry

Llywydd o'r Gymdeithas 2014 - 2020 Llywydd,  cyn Prifysgol Aberystwyth; cyn Gyfarwyddwr Gwleidyddol y Swyddfa Dramor a Chymanwlad a Llysgennad y DU i’r CU a NATO Read More