Peter Stead

Cadeirydd, Gwobr Llenyddiaeth Dylan Thomas ac Athro Ymweliadol, Prifysgol Morgannwg; cyn Uwch-ddarlithydd, Adran Hanes Prifysgol Abertawe Read More

David Warner

Dirprwy Gyfarwyddwr, Canolfan Astudiaethau Polisi Addysg Uwch Rhydychen Mae'r Athro David Warner wedi gweithio mewn chwe Phrifysgol yn y DU ac wedi ysgrifennu neu olygu un ar ddeg o lyfrau ar agweddau ar addysg uwch ac mae hefyd yn gyd-olygydd cyfres lyfrau un ar bymtheg ar reoli addysg uwch. Cyn hynny, ef oedd Is-G... Read More