Kenneth Edwards

Yn flaenorol: Is-Ganghellor, Prifysgol Caerlŷr; Pennaeth yr Adran Geneteg, Prifysgol Caergrawnt. Read More

Lynn Williams

Ysgrifennydd Cadeiryddion Prifysgolion Cymru; yn flaenorol: Ysgrifennydd Cychwynnol, wedyn Prif Weithredwr ac Ysgrifennydd cyntaf, Cymdeithas Ddysgedig Cymru (2010 – 2014); Ysgrifennydd Cyffredinol, Prifysgol Cymru Read More

Meic Stephens

Cofio Meic Stephens 1938-2018 ‘Iaith carreg fedd’ oedd y Gymraeg i Michael Stephens yn hafau ei arddegau pan fyddai'n gweithio fel torrwr beddau yn ei Drefforest enedigol. Ymhen amser fe drodd Michael yn Meic, a’r iaith ‘yn iaith carreg fy aelwyd’. Disgrifiodd ei hun yn... Read More

Antony Chapman

Bu'r Athro Chapman yn Is-Ganghellor Met Caerdydd am 18 mlynedd o 1998 i'w ymddeoliad ym mis Medi 2016. Ef oedd yr Is-Ganghellor a wasanaethodd hiraf yng Nghymru. Bu farw'r Athro Chapman ddydd Gwener, 1af Gorffennaf 2022, wedi'i amgylchynu gan ei deulu cariadus. Yn wreiddiol o Caergaint, cynhaliodd yr Athro Chapma... Read More

Mansel Aylward

Cadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru; Cyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil Seicogymdeithasol, Iechyd Galwedigaethol a Meddygon, Prifysgol Caerdydd Read More

John Wyn Owen

Trysorydd y Gymdeithas 2012 - 2018 Cadeirydd Pwyllgor Diogelu Iechyd Cymru, Dirprwy Gadeirydd Fforwm Iechyd y Deyrnas Unedig; Cymrawd Athrofaol RSPH ac Athro Coleg Meddygaeth Prifysgol Abertawe; ac aelod o Gyngor Gweinyddol Coleg Ewrop Sefydliad Madariaga; Dirprwy Athro Iechyd Cyhoeddus, Prifysgol Sydney; yn flaenor... Read More