Laurence Williams

Sêr Cymru; Athro Mewn Polisïau a Rheoleiddio Niwclear, Prifysgol Bangor. Mae’r Athro Williams, Athro Polisi a Rheoleiddio Niwclear Sêr Cymru ym Mhrifysgol Bangor, yn cael ei ystyried yn un o arbenigwyr mwyaf blaenllaw’r byd ym maes rheoliadau diogelwch niwclear. Mae wedi dal nifer o swyddi mewn brifysgolion a... Read More

Steve Smith

Hyrwyddwr Addysg Ryngwladol Llywodraeth EM a Chynrychiolydd Arbennig y Prif Weinidog i Saudi Arabia ar gyfer Addysg, Llywodraeth EM. Yr Athro Syr Steve Smith yw Hyrwyddwr Addysg Ryngwladol Llywodraeth y DU a Chynrychiolydd Arbennig y Prif Weinidog ar gyfer Addysg yn Saudi Arabia. Cyn hynny bu’n Is-Ganghellor Prify... Read More

Ray Singh

Rheolwr/Cydlynydd, Glamorgan House Family Development Centre. Ray Singh oedd y barnwr cyntaf yng Nghymru o leiafrif ethnig, ac mae wedi gweithio fel Dirprwy Farnwr a Barnwr Rhanbarth Preswyl. Dros yr hanner can mlynedd diwethaf, mae’r Barnwr Singh wedi gweithio’n ddiflino gyda gwahanol sefydliadau cyhoeddus a ph... Read More

Wendy Sadler

Prif Swyddog Gweithredol, Prifysgol Caerdydd ac Uwch Ddarlithydd, Science Made Simple. Mae Wendy Sadler yn darlithio ym maes cyfathrebu ac addysg gwyddoniaeth. Drwy ei chyflawniadau mae hi wedi sefydlu enw da iddi hi ei hun yn rhyngwladol fel arweinydd wrth ennyn diddordeb y cyhoedd mewn gwyddoniaeth. Mae hi wedi ar... Read More

Elin Rhys

Cadeirydd Cwmni, Teledu Telesgop cyf. Mae Elin Rhys wedi cael gyrfa lwyddiannus yn y byd darlledu masnachol, a hefyd wedi ymroi i hyrwyddo gwyddoniaeth yn y Gymraeg. Ym 1993, sefydlodd y cwmni aml-gyfrwng Telesgop. Mae hi wedi ennyn parch am ei sgiliau arwain a’i heiriolaeth dros gydraddoldeb yn y gwaith, gan enni... Read More

Charles Mynors

Cyfreithiwr ac Awdur, Comisiwn Cyfraith Cymru a Lloegr. Bargyfreithiwr profiadol yw Charles Mynors, a chanddo gyfuniad unigryw o gymwysterau, gan gynnwys cymwysterau ym maes pensaernïaeth, cynllunio, tirfesur, y gyfraith ac adeiladau hanesyddol; a bu am flynyddoedd lawer yn ganghellor esgobaethol. Mae wedi ysgrifen... Read More

Alice Gray

Uwch Swyddog Cyfathrebu a Chyflwynydd/Awdur Gwyddoniaeth Llawrydd, Prifysgol Caerdydd. Mae Alice Gray yn Uwch Swyddog Cyfathrebu ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn Gyflwynydd Gwyddoniaeth Llawrydd i’r BBC. Yn ei gwaith mae hi’n canolbwyntio ar gyfathrebu, datblygu polisi ac eiriolaeth ym myd gwyddoniaeth. Mae ganddi d... Read More

Huw Edwards

Newyddiadurwr, darlledwr ac awdur, BBC. Huw Edwards yw un o ddarlledwyr mwyaf adnabyddus y DU, ac un o hoelion wyth Newyddion y BBC. Yn ei amser rhydd, cwblhaodd PhD ar hanes capeli Cymry Llundain, a gyhoeddwyd yn ddiweddarach o dan y teitl City Mission: The Story of Welsh Chapels. Mae Huw wedi creu cyfres... Read More

Elaine Canning

Pennaeth Prosiectau Arbennig, Prifysgol Abertawe. Mae Dr Elaine Canning, Pennaeth Prosiectau Arbennig ym Mhrifysgol Abertawe, yn llenor ac yn olygydd, a hi yw’r sbardun sy’n gyfrifol am Wobr Dylan Thomas a Gwobr Stori Fer Genedlaethol Rhys Davies ar ran Ymddiriedolaeth Rhys Davies. Yn gysylltiedig â sefydliadau... Read More

Ben Calvert

Is-Ganghellor a Phrif Swyddog Gweithredol, Prifysgol De Cymru. Mae Dr. Ben Calvert, sydd bellach yn Is-ganghellor ym Mhrifysgol De Cymru, wedi chwarae rhan ganolog wrth arwain Addysg Uwch yng Nghymru ers blynyddoedd. Fel Cadeirydd Grŵp Canllawiau Covid AU Llywodraeth Cymru, bu’n llywio’r sector yn ei ymateb i... Read More