Dai Smith

Athro Ymchwil Hanes Diwylliannol Cymru Raymond Williams, Prifysgol Abertawe; yn flaenorol, Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru. Read More

Peter Stead

Cadeirydd, Gwobr Llenyddiaeth Dylan Thomas ac Athro Ymweliadol, Prifysgol Morgannwg; cyn Uwch-ddarlithydd, Adran Hanes Prifysgol Abertawe Read More

Norman Davies

Cymrawd Ychwanegol, Coleg Wolfson Rhydychen; Athro Emeritws Hanes Pwylaidd, Ysgol Astudiaethau Slafonig a Dwyrain Ewropeaidd, Prifysgol Llundain. Read More

Keith Thomas

Cymrawd, Coleg All Souls, Rhydychen; yn flaenorol: Llywydd, yr Academi Brydeinig; Llywydd, Coleg Corpus Christi, Rhydychen; Athro Hanes Modern a Dirprwy Is-Ganghellor, Prifysgol Rhydychen Read More

Richard J. Evans

Cyn Provost o Goleg Gresham Llundain; cyn Arlywydd Coleg Wolfson Caergrawnt; Athro Regius Emeritws Hanes, Prifysgol Caergrawnt Read More

Robert Evans

Yn flaenorol Athro Regius mewn Hanes a Chymrawd, Coleg Oriel, Prifysgol Rhydychen. Read More