Ieuan Gwynedd Jones

Athro Emeritws; yn flaenorol Athro Hanes Cymru Syr John Williams, Prifysgol Aberystwyth. Professor Jones held the Sir John Williams Chair of Welsh History and was a Fellow of the University. A distinguished historian of Victorian Wales, as well as being an expert in the parliamentary history of the seventeenth centu... Read More

Geoffrey Lloyd

Athro Emeritws Athroniaeth a Gwyddoniaeth Hynafol, a chyn Feistr Coleg Darwin,  Prifysgol Caergrawnt. Read More

Ceridwen Lloyd – Morgan

Cymrawd Ymchwil er Anrhydedd, Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau Ieithyddiaeth a'r Cyfryngau, Prifysgol Bangor; cyn Archifydd a Phennaeth Llawysgrifau a Delweddau Gweledol, Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Read More

Prys Morgan

Llywydd, Cymdeithas Anrhydeddus y Cymmrodorion; yn flaenorol Athro Hanes, Prifysgol Abertawe. Read More

Dai Smith

Athro Ymchwil Hanes Diwylliannol Cymru Raymond Williams, Prifysgol Abertawe; yn flaenorol, Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru. Read More