Menna Elfyn

Athro Ysgrifennu Creadigol, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant Read More

Bleddyn Huws

Uwchddarlithydd, Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Aberystwyth Read More

Robert M. Jones

Yn flaenorol Athro a Phennaeth Adran Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth. By far the most prolific writer of the Welsh language in his lifetime, Robert Maynard Jones was born into a working-class, English-speaking home in Cardiff in 1929. His grandfather, a Marxist, instilled in him an egalitarian... Read More