Ruth King

Deiliad Cadair Ystadegau Thomas Bayes, Prifysgol Caeredin Read More

Richard Davies

Yn flaenorol Is-Ganghellor, Prifysgol Abertawe; yn flaenorol Athro Ystadegau Cymdeithasol a Dirprwy Is-Ganghellor, Prifysgol Caerhirfryn. Read More

Byron Morgan

Athro Emeritws, Ysgol Mathemateg, Ystadegau a Gwyddor Actiwaraidd, Prifysgol Caint Read More