Roy Evans

Yn flaenorol: Athro Peirianneg Sifil a Strwythurol, Prifysgol Caerdydd; Is-Ganghellor, Prifysgol Bangor. Read More

Brian Flowers ob. 25 June 2010

The physicist Brian Flowers, who has died at the age of 85, was the outstanding scientific and academic administrator of his generation, his career culminating in 12 years as rector of Imperial College London until 1985, and then five years as vice-chancellor of London University. However, he contributed much more outs... Read More

Yr Athro Eric Sunderland ob. 27 Mawrth 2010

A founding Fellow who died before the Launch of the Society Formerly: Professor of Anthropology, University of Durham; Vice-Chancellor, Bangor University; Vice-Chancellor, the University of Wales (ob. 24 March 2010)   Few who witnessed the results of the referendum on Welsh Devolution late on the... Read More

Yr Athro R Geraint Gruffydd ob. 24 Mawrth 2015

Ar un olwg cafodd Geraint Gruffydd fwy nag un yrfa, yn athro coleg, yn bennaeth sefydliad cenedlaethol, yn gyfarwyddwr canolfan ychwil, swyddi a gyflawnodd gyda graen, ond nid oes amheuaeth nad fel ysgolhaig ac ymchwilydd y câi ei foddhad pennaf.  Dros y blynyddoedd cyhoeddodd yn doreithiog ar lenorion a llenyddiaeth... Read More

Sam Edwards ob. 7 May 2015

Obituary by Dame Athene Donald FRS At the turn of the year I wrote about the death of Ed Kramer, one of the two key people in my life who turned me into the person I am as a scientist. I am deeply saddened to learn about the death of the other crucial individual who influenced the course of my car... Read More

Graham Hutchings

Athro Regius Cemeg Ffisegol, Prifysgol Caerdydd; yn flaenorol: Athro a Dirprwy Gyfarwyddwr, Canolfan Leverhulme; Pennaeth Adran Cemeg Ffisegol, Prifysgol Caerdydd. Read More

John Wyn Owen

Trysorydd y Gymdeithas 2012 - 2018 Cadeirydd Pwyllgor Diogelu Iechyd Cymru, Dirprwy Gadeirydd Fforwm Iechyd y Deyrnas Unedig; Cymrawd Athrofaol RSPH ac Athro Coleg Meddygaeth Prifysgol Abertawe; ac aelod o Gyngor Gweinyddol Coleg Ewrop Sefydliad Madariaga; Dirprwy Athro Iechyd Cyhoeddus, Prifysgol Sydney; yn flaenor... Read More

Susan Mendus

Athro Ymchwil Nodedig, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd; yn flaenorol, Cymrawd Hŷn, Grŵp Prosesu Signalau, QuinetiQ Ltd. Read More

Rowan Williams

Meistr Coleg Magadelene Prifysgol Caergrawnt; yn flaenorol - Archesgob Caergaint, Athro Diwinyddiaeth, Prifysgol Rhydychen. Read More